Een betoog tegen misbruik van het woord professioneel en het in hun kracht zetten van mensen door ze dat te laten doen waar ze goed in zijn.

Weerstand

De laatste weken heb ik dit woord in verschillende contexten gehoord en daarbij bespeurde ik een toenemende mate van weerstand bij mezelf.

Wat is professionaliteit nou eigenlijk? In mijn beleving is het een woord dat veel wordt misbruikt om op basis van eigen waarden een waardeoordeel over een ander uit te spreken waarbij ego vaak leidend is. Met andere woorden professioneel is nogal een persoonlijk begrip waar veel voorzichtiger mee omgegaan zou moeten worden.

Is het tonen van emoties in een werkomgeving professioneel of juist niet

Is het hebben van een afwijkende mening en hiernaar handelen professioneel of juist niet?

Voorbeeld

Een klein voorbeeld om het concreet te maken.
Binnen Syntens wordt er momenteel hard gesleuteld aan ‘het bedieningsconcept voorlichting’.

Naar alle Syntens adviseurs die ingeschakeld worden voor voorlichtingswerk is een brief gestuurd met de onderstaande tekst over de te houden presentaties.

‘Onze adviseurs willen overal hun eigen invulling aan geven. Zij zijn immers professionals en dit is een eigenschap van professionals. Echter, bij professionals hoort ook professioneel gedrag. Dat betekent onder andere ook afspraken nakomen, kwaliteiten van anderen erkennen, resultaten behalen en accepteren dat het niet altijd zo kan gaan als je zelf zou willen.’

Allergie

Het eerste waar ik allergisch op reageer is dat professioneel volgens deze zin het nakomen van afspraken is. Afspraken maken is echter voor mij iets waar ik bij betrokken ben, niet iets wat mij opgelegd wordt. Ik ben een meer dan gemiddeld opgeleide professional die zich aan het doel van de organisatie waar ik voor werk heeft gecommitteerd, zelfstartend en intrinsiek gemotiveerd om mijn werk goed te doen. Zelfs bij mijn eigen kinderen vertel ik niet wat ze moeten doen maar laat ik ze het liever zelf ervaren.

Vooronderstelling 2

Er zit nog een impliciete vooronderstelling in deze zin die is gekoppeld aan het woord professioneel. Het feit dat ik mijn eigen presentatie gebruik betekent niet dat ik kwaliteiten van anderen niet erken.

Fact of life

Tot slot nog het stuk over dat het professioneel is om te accepteren dat het niet altijd zo kan gaan als je zelf zou willen. Het leven is vol van deze acceptatie durf ik te stellen. Dit heeft in mijn beleving helemaal niets met professionaliteit te maken maar is een gewoon een andere manier om te zeggen dat je je kop moet houden en moet doen wat je gezegd wordt.

Misbruik

Met andere woorden: het woord professioneel wordt hier volgens mij misbruikt.

Professioneel is in mijn beleving namelijk dat je continue bezig bent met je vak, dat je daarin zoveel mogelijk bezig bent het beste uit jezelf te halen. Als ik het betrek op mijzelf dan durf ik te stellen dat ik binnen Syntens een van de koplopers ben op het gebied van social media, qua gebruik, qua kennis en qua visie op. Dit maakt mij geen social media guru overigens, het is slechts meerkennis ten opzichte van veel van mijn collega’s. Deze kennis houd ik bij. Door het lezen van blogs, door het spreken met spelers in de markt, door het volgen van toonaangevende mensen, door het bijhouden van ontwikkelingen, door het nadenken over zin en onzin, nut, strategie, en andere mogelijke invalshoeken, door met collega’s die er ook mee bezig zijn voorbeelden te delen. Maar ook door het zelf inzetten van social media en hiermee experimenteren. Door mijn eigen visie, ervaringen en kennis te delen.

Eigen verhaal

Kortom, ik heb een eigen verhaal een eigen mening, een eigen onderbouwde visie. Is het dan gek dat ik dat verhaal deel? Is het dan gek dat ik mijn eigen verhaal vertel en niet die van iemand anders. Dit is mijn opvatting over professioneel, met je eigen kennis bezig zijn en deze delen. Dan sta ik in mijn kracht! Iemand anders die zijn wil dan probeert op te leggen onder het mom van professioneel is in mijn beleving bezig met zijn eigen ego.

Niets meer maar ook niets minder.

Emoties en zo

Wat mij betreft horen daar dus ook emoties bij. Als het je kennis aangaat dan ben je daar betrokken bij, ik wel tenminste. In een dialoog kun je die kennis verrijken, in een discussie wordt dat al moeilijk en als het opgelegd wordt is het gesprek en daarmee de betrokkenheid voorbij en is emotie om de hoek. Herkend en erkend worden is dan geen sprake meer van en dat trekt bij mij op den duur emotioneel een wissel.

Wat mij betreft hoort een afwijkende mening daar ook bij. Als je met je kennis bezig bent dan kan het zo zijn dat je vanuit jouw kennis een andere mening hebt.

Nep

Onder het mom van professioneel wordt alles dood gerationaliseerd, is er minder ruimte voor juist de verrijkende afwijkende meningen, is er geen ruimte voor de rechter hersenhelft, voor de emotie. Dat wat ons tot mens maakt en geen machine.

Ik wil dus de dingen waarin ik mij verdiept heb graag op mijn manier doen. Rationeel en emotioneel.

Of heb ik nou te veel last van mijn eigen ego?