een blog over hoe vooruitlopen op een andere manier waarde kan leveren

Aanleiding

Onlangs heb ik een interne training gegeven voor adviseurs van de Kamer van Koophandel. Een aantal van de inzichten die ik daarvoor en daardoor heb opgedaan heb ik verwerkt in dit blog.

Back in the days…
In mijn World Online tijd, de voor mij zeg maar begindagen van het mainstream internet, riepen we al dat content king was en als ik kijk wat er in het internet landschap is veranderd sinds 1996 dan is die uitspraak meer dan de waarheid geworden. Voor de lezer die niet weet wat content is, dat is alle media-inhoud die je maar kunt verzinnen, teksten, video, tv etc. Met de komst van hebt Internet is er een belangrijke extra mogelijkheid om deze media te verspreiden bijgekomen.

Kijk je naar veel van de grote namen van het eerste uur, planet.nl, worldonline.nl, ilse.nl, nu.nl dan is daar eigenlijk alleen nu.nl nog van over. Erg knap in al het geweld dat er daarna is gekomen van de grote content jongens zoals NOS.nl, RTL.nl en de kranten. Allemaal partijen die voor een groot deel zelf hun content maken en maakten. Allemaal partijen ook met een grote en bekende naam die alleen op basis daarvan veel autonoom verkeer naar hun websites kregen en krijgen.

Het huidige landschap

Met de komst van social media heeft de verspreiding en de positie van content echter een hele nieuwe dimensie gekregen. Iedereen kon al zijn eigen blog, zijn eigen video of zijn eigen presentaties online zetten maar door netwerken als facebook, twitter en linkedin kan nu iedereen ook veel beter zijn eigen verspreiding van de conten/media regelen. En dat gebeurt dan ook volop. Ik kan geen icebucket filmpjes meer zien zeg maar, hoewel die dame op dat paard me wel bij blijft… ;-).

Invalshoeken
Als je nu naar content kijkt dan kun je eigenlijk twee invalshoeken nemen. Het creëren van content of het cureren van content.

In het eerste geval maak je de content zelf, in het tweede geval maak je net als de curator van een museum een selectie uit het enorme aanbod dat er in het magazijn ligt opgeslagen en bepaal je wat je wilt laten zien. Dat vraagt focus, focus op welke boodschap je uit wilt dragen, als museum, als professional, als organisatie. Focus is keuze en kiezen is filteren, wat past wel en wat past niet. Zoals Nils Roemen mij ooit mooi zij, het is geen information overload, het is filter failure. In mijn presentatie op slideshare ga ik hier dieper op in.

Doel of middel?

Content is voor sommige organisaties een doel op zich zoals de eerder genoemde kranten en andere media. Zijn verdienen hun geld met de advertenties die zij verkopen rondom deze content, het indirecte verdienmodel. In toenemende mate echter is content ook een middel. Voor het immer nog groeiende leger ZP’ers of de zakelijke dienstverlening om zichtbaar te zijn, hun expertise te laten zien of eenvoudigweg om het altruïstische motief of kennis te delen. Dit is een belangrijke reden van de grote hoeveelheid corporate en persoonlijke blogs. Een andere optie is echter dat de content het doel heeft om een doelgroep te inspireren, informeren, motiveren of zelfs tot actie aan te zetten. Het toevoegen van waarde door het delen van relevante content.

Een eigen voorbeeld en efficiëntie

Een voorbeeld waar ik nauw bij betrokken ben geweest van hoe je als organisatie gebruik kunt maken van content is/was de MKB Krachtcentrale. Tijdens een wandeling met Caroline Rijnbeek zei ik tegen haar dat dat wat we daar intuïtief en nog te weinig gestructureerd deden wel een voorbeeld is van hoe kennisintensieve organisaties efficiënter grotere groepen kunnen bedienen. Waarom efficiënter? We hebben op dit moment in mijn beleving sterk te maken met een in de onderstroom maar ook financieel gewenste toename in de efficiëntie van organisaties, de maatschappij als geheel en mensen als individu. Meer mensen bereiken met meer impact, dat idee.

De Energiedag MKB Krachtcentrale

Bij de MKB Krachtcentrale waren drie poten belangrijk, de individuele gesprekken bij bedrijven, de blogs en artikelen over sociale innovatie in het MKB en de Energiedag zelf. Ik diep met name de laatste verder uit omdat de eerste twee voor zich spreken. De Energiedag zelf bevatte een mix van een paar goede sprekers en tussen de 10 en 20 goede inhoudelijke belevingsworkshops in meerdere rondes over de dag verspreid. Een Energiedag was een dag pure inspiratie en zette aan tot beweging was de feedback van veel deelnemers. Voor menig ondernemer heeft de dag blijvende impact gehad.

Niet alleen de dag zelf

De dag zelf leverde dus toegevoegde waarde door de actieve betrokkenheid van de deelnemers maar de content die er met de dag gecreëerd werd leverde nog meer toegevoegde waarde. De video’s van de sprekers bijvoorbeeld werden tot 100x meer bekeken dan er deelnemers aan de dag zelf waren. De verslagen van de slimste verkiezing, de beschrijvingen van de winnaars en de juryrapporten leverde ook nog weer een veelvoud aan traffic op de website en ook de presentaties van de sprekers en workshopgevers leverde nog een behoorlijke hoeveelheid traffic. Je bedient dus een grote groep in een relatief korte periode met relatief veel impact.

Kwaliteit

Een belangrijke voorwaarde voor deze strategie is wel dat de content van een constant en hoge kwaliteit is. De kwaliteit van de sprekers, de kwaliteit van de workshops, de kwaliteit van de winnaars. De kwaliteit draagt er aan bij dat je als organisatie als belangrijke speler wordt gezien in het veld waarin je je beweegt . Het belangrijke gesprek dat er intern gevoerd moet worden in mijn beleving is dan ook altijd wat de goede content is en aangezien er altijd voortschrijdend inzicht is zijn twee zaken hierbij wezenlijk. Het is wenselijk dat er steeds weer nieuwe en verfrissende invalshoeken ruimte krijgen en het is essentieel dat het gesprek zeer regelmatig gevoerd wordt.

Ironisch

De ironie voor mij ligt besloten in het feit dat de MKB Krachtcentrale als voorbeeld van hoe je als kennisintensieve organisatie zou kunnen opereren zijn tijd eigenlijk vooruit was voor veel grotere organisaties. Het onderwerp sociale innovatie kent eigenlijk nauwelijks plek in bijvoorbeeld de huidige organisatie waar ik voor werk en de MKB Krachtcentrale al helemaal niet. Deze wordt zelfstandig doorgezet door Anke Wiersma en Caroline Rijnbeek. Het mooie is wel dat de kennis en ervaring die we hebben op mogen doen nu wel weer zijn plek vindt in diezelfde organisatie. Zo levert hij uiteindelijk nog op een derde manier waarde.

P.S.
Wil je meer weten van de MKB Krachtcentrale? Kom dan naar de MKB Krachtcentrale live op 5 november! 
P.S. 2
Ik wil Henk Jan Winkeldermaat van Punkmedia nog bedanken voor zijn waardevolle inbreng in dit proces!