Ja ik ben 40 en zit midden in een collosale midlife crisis…. šŸ˜‰

Bewustwording

Zonder grap kan ik wel zeggen dat ik de laatste jaren veel bewuster van mezelf ben geworden. Dit proces roept eigenlijk alleen maar vragen op; wie ben ik, wat ben ik eigenlijk aan het doen, wat is nou mijn echte toegevoegde waarde, wat is mijn kracht, wat zijn mijn zwaktes, wat wil ik eigenlijk, wat weet ik over mezelf, doe ik het wel goed, wat vindt men nou eigenlijk van mij, wat vindt ik van mezelf?

Volg je passie, wat is jouw excuus, wie ben ik?

Zo maar een paar titels van boeken die bij mij thuis rondzwerven. Allemaal op mij als persoon gericht.

IK?

Even een korte bloemlezing over wat ik over mezelf op diverse manieren kan lezen. Sommige dingen heb ik zelf geconstateerd, sommige dingen hebben anderen over mij geroepen.

Linkedin
Innovatieadviseur at Syntens, Hoe ontsluiten we de werkelijke kracht van mensen in organisaties.
De werkelijke kracht van mensen in organisaties is nog maar nauwelijks ontsloten. Op mijn manier probeer ik hier aan bij te dragen. We zullen het hard nodig hebben de komende tijd want de uitdagingen waar we voor staan zijn groot.Ā Door samen met andere mensen te ontdekken waar de toegevoegde waarde van organisaties zit, deze scherp te formuleren en duurzaam in een organisatie te verankeren, wil ik het werken in en voor organisaties naar een niveau tillen waarop we de uitdagingen aan kunnen pakken. Technologie en sociale media als vliegwiel voor sociale innovatie zijn voor mij belangrijke middelen om dit te realiseren. 

Specialties

Aangever, side kick, techniek toepasbaar, rauw, nieuwsgierig, blauwe aap, energiek, enthousiast, het komt goed, open, kwetsbaar, meedenker

Twitter

Nieuwe media realist, mensenkracht/sociale innovatie supporter, Syntens innovatie adviseur, vader, alpine snowboarder, kitesurfer

MDI
Gedrag, wat men kan zien
Neemt doorgaans een beslissing met het resultaat in gedachten.
Is vasthoudend.
Brengt de status-quo ter sprake.
Is gericht op uitdagingen.
Is creatief bij het oplossen van problemen.
Denkt grootschalig.
Is een pionier.
Zelfkennis
Gewoonlijk kunt u zichzelf beschouwen als:
Baanbrekend Zelfbewust/zelfverzekerd
Concurrerend Zeker
Positief Winnaar
Hoe anderen u zien
Onder gematigde druk, spanning, inspanning of vermoeidheid, kunnen anderen u
beschouwen als:
Veeleisend Zenuwachtig
Vol eigenwaan Strijdlustig
En onder de hoogste druk, spanning of vermoeidheid kunnen anderen u beschouwen

als:Ā Kwetsend Leidinggeven

MDI
Drijfveren, waar het gedrag vandaan komt
drijfveren Raymond

 

 

Extrascan

DE INFORMATIEVERSPREIDER

Neiging voor beroepen en functies waarin vele contacten een rol spelen, waarin snel en effectief informatie dient te worden uitgewisseld en men een zekere bewegingsvrijheid heeft.

Je houdt van veel afwisseling, beweging en verschillende combinatiemogelijkheden. Waar een beroep gedaan wordt op handigheid, improvisatietalent en flexibiliteit.

Zeer actief, kan snel schakelen, maar ook graag een snelle afronding. Aanleg voor taal, PR, logistiek, communicatie en het vergaren en doorgeven van kennis. Kan meerdere

beroepen of taken tegelijk uit te voeren. Houdt van een mentale verbinding tot het werk. Een vindingrijke, lenige geest: leergierig, veelzijdig, relativeringsvermogen, openminded, maar houdt niet van een vast werkschema of eentonig werk.

Je gaat goed om met stress en hectiek en je bent goed geĆÆnformeerd.

Je communiceert de praktische kant of structureert de informatie.

Je rationele kant en je praktische kant zijn goed ontwikkeld. Door je brede blikveld handel je adequaat. Maakt betrouwbaar, nuchter en efficiƫnt. Je verschaft je feiten en informatie en combineert deze met concrete toepassingen om tot een duidelijk resultaat te komen. Je bewaart voldoende afstand en formuleert heldere doelstellingen.

Houd zich in de plooi en laat zich niet gaan. Je bent de rots in de branding. Groeikans is passie & plezier ontwikkelen. Geschikte beroepen zijn alle functies die te maken hebben met ordenen, calculeren, administratie, boekhouding, efficiƫntie, professionaliseren, besturen, organiseren.

Je houdt van meteen aanpakken

Daadkrachtig, initiatiefrijk en doelgericht. Houdt van competitie, uitdagingen, lichamelijke inzet, scoren en succes. Geschikt voor beroepen waarbij nog weinig vastligt en veel ontgint / ontdekt dient te worden. Je houdt niet van meelopen / volgen of schikken. Veel aanpakenergie in verband met het beroep bevordert de drang naar een beroep met een lichamelijk of leidinggevend element in een mannelijke sfeer. ( Leger, machines / gereedschap / staal, chirurg, politie).

Maya kalender

Blauwe aap

De aap staat bekend om het weven van nieuwe patronen, constructieve oplossingen, artistieke expressie of uitvindingen in het leven; om het oplossen van rigiditeit en controle; om het brengen van verrassingen, onverwachte onderbreking of verandering en kosmische omleidingen! Werkelijk alles is mogelijk en de boodschap van de aap voor ons allemaal is dan ook NEEM JEZELF NIET ZO SERIEUS OP!!

Als we luchthartig en humoristisch kunnen blijven in de situaties in ons leven, hoe uitdagend en intens ze ook zijn, dan zullen we effectiever en vreugdevoller kunnen navigeren in ons leven.

In feite is Stress dodelijk. Daarom is het voor iedereen essentieel om de boel wat lichter te maken!!!

De Aap herinnert ons te spelen met de illusie’s in ons leven, zodat we er niet in vast komen te zitten of erin verzanden. De Aap raadt aan afgestemd te blijven op de waarheid van de goddelijke, onzichtbare wereld, die deze wereld van vorm tot leven brengt, dat wat ons met elkaar en *alle momenten* verbindt, voorbij de illusies van afscheiding. Dit weten schenkt ons Verheffing – brandstof voor vertrouwen en glimlachen! 

Letterlijk: werken met creativiteit, kracht, metaal, machines, gereedschap, techniek, het leger, het eigen lichaam.

Conclusie?
Zo, dat is best veel eigenlijk.
Mooi al die inzichten maarĀ mijn vraag blijft wie ben ik?
Tuurlijk kan al het bovenstaande helpen om rationeel te verklaren waarom ik bepaalde dingen doen zoals ik ze doe.Ā Maar misschien is de beste conclusie wel dat ik nooit te weten zal komen wie ik ben. Misschien is de stelling hier wel zelfs zo dat niemand dat ooit te weten van zichzelf te weten zal komen. De geschiedenis zit vol met achteraf onverklaarbare handelingen van mensen.

De beperking van de ratio

Is dat dan erg? Dat ligt er volgens mij maar aan. In het boek een nieuwe Aarde van Eckart Tolle (pfoeh, best lastig boek om doorheen te komen wat mij betreft) staat een mooie passage. ” Kun je ophouden met conceptuele definities om je een zelfgevoel te geven. Jezelf definieren door denken betekent dat je jezelf beperkt.”
In zijn boek komt de dramadriehoek ook aan bod. De drama driehoek is een eenvoudige weergave van een van de drie rollen waar je in veel situaties vaak (onbewust) in zit. Slachtoffer, redder of dader. Als je denkt dat je een slachtoffer bent dan ben je het ook. Door deze rol te kiezen plaats je anderen automatisch in een andere rol. Als je denkt dat je een slachtoffer bent dan beperk je jezelf dus ook.
In een ander boek, De hoeders van de aarde, gaat de schrijveer Alberto Villoldo op een andere manier in op dit zelfde fenomeen van de drama driehoek. “Elke gedachte die rondtolt in je brein is een herhaling van een voorval waarin jij het slachtoffer de redder of de dader was.”Ā En toen had ik samen met @crijnbeek en @ankewiersma nog een bijzonder gesprek met Joyce Rhonda. Ook zij kwam met de drama driehoek. Over synchroniciteit gesproken…

De beperking van taal

Tijdens de cursus retoriek zijn alle deelnemers hiervan in aanraking gekomen met de filosoof Ricoeur en de interpretatieleer (hermeneutiek). Het besef dat bij mij het sterkst is achtergebleven is de nauwe toegang tot de wereld die taal eigenlijk vormt. Als taal al beperkt is, hoe beperkt is denken in taal dan wel niet. In mijn blog over Can You Feel it heb ik een poging gedaan dit duidelijk te maken. Dat wat je voelt en waarneemt is vaak niet in taal uit te drukken. Taal is vaak te beperkt.

Wie ben ik?

De vraag wie je bent zou je dus eigenlijk kunnen vervangen door de vraag wat je doet en hoe je dat doet maar nog veel meer hoe je sterk kunt zijn. Is bewustwording van deze dingen misschien niet de sleutel naar jezelf? Bewustwording dan niet alleen op rationeel niveau maar ook op lichamelijk en spiritueel niveau.
Ik voel me op dit moment ongelofelijk bewust onbekwaam. Dit zorgt voor onrust, dit zorgt voor onzekerheid. Tegelijkertijd merk ik dat als ik ga zijn en ga spelen ik veel makkelijk met heel veel situaties om kan gaan, ik veel meer in het nu kan zijn.
Ik vindt het enorm spannend maar tegelijkertijd vindt ik het erg de moeite waard om dit de komende tijd te onderzoeken. Voorbij aan wat mensen van mij denken, wat ik van mezelf denk, wat mijn ego graag wil, voorbij aan projecties.
2 be continued