over hoe de Cityhunt in Veenendaal is gemaakt.

Hieronder staat de uitleg hoe je met vrij beschikbare middelen een moderne speurtocht in elkaar kan zetten. Als voorbeeld is hier de Cityhunt in Veenendaal genomen.

Welke tools zijn er gebruikt?

Voor de Cityhunt is er gebruik gemaakt van WordPress (gratis) voor de webomgeving. Er is een speciale domeinnaam aangemaakt met webhosting waar de website draait (vanaf 35euro per jaar).
Er is gebruik gemaakt van een betaalde wordpress template (eenmalig 25).
Er is een apart account op foursquare aangemaakt. (gratis)
Er is gebruik gemaakt van een facebookfanpagina. (gratis)
Er is gebruik gemaakt van een apart twitteraccount. (gratis)
Er is gebruik gemaakt van QR codes (gratis aan te maken)
Er is gebruik gemaakt van een unieke code generator (gratis)
Er is gebruik gemaakt van google docs (gratis)

De deelnemers hadden dus een mobiele telefoon nodig met mobiel internet en met de diverse accounts op twitter, facebook en foursquare en een QR code lezer.

Route

Allereerst heb je een route nodig. Het liefst een rondje met een duidelijk begin en eindpunt. In het geval van de Cityhunt was dit het overdekte winkelcentrum de Scheepjeshof. Een makkelijke plaats om te parkeren en met direct winkels bovenaan de roltrap.

Voor een rondje zijn uiteraard ook deelnemende lokaties nodig. Een groot gedeelte van de winkeliers die in Veenendaal deelnemen aan de pilot van het nieuwe winkelen hebben ook bijgedragen aan de cityhunt. Op deze manier waren er ongeveer 16 punten voor de route. In de praktijk is gebleken dat deelnemers hier een paar uur voor nodig hebben. Een te uitgebreide route heeft dan ook geen zin. Vanaf deze plek nogmaals dank voor de medewerking.

Start van de Cityhunt

De eerste hint was te vinden op de website, in dit geval promoveenendaal.nl. Deze website had de nodige media-aandacht gegenereerd door het feit dat de cityhunt in deze vorm nieuw was. Geen geslaagde cityhunt zonder deelnemers natuurlijk. Op de website stond dat men bij de Scheepjeshof moest inchecken op foursquare.com. Bij de tips op foursquare stond dan vervolgens de lokatie van de eerste winkel. Vanaf dat punt is er vervolgens gebruik gemaakt van QR codes die op de deelnemende lokaties te vinden waren.

QR codes

De QR code bevatte een url die elke keer verwees naar een speciale lokatiepagina op de website van de cityhunt. Op elke lokatie was zo via deze pagina een letter te vinden. Deze was of te vinden op de pagina van de betreffende lokatie zelf of verstopt in een profiel op twitter, of ergens op een facebook pagina of in de tips op foursquare. De hint voor de letter stond natuurlijk wel op de speciale lokatiepagina gelinkt. De lokatiepagina’s waren uiteraard niet zichtbaar via het menu van de website.

Een punt van aandacht hierbij is wel de dat QR code bij lokatie 1 wel moet verwijzen naar lokatie 2.

De pagina’s werden ook gebruikt om de hint voor de volgende lokatie te geven. Af en toe is hierbij gebruik gemaakt van kleine kaartjes om de richting aan te geven. Op de volgende lokatie moest men zoeken naar de volgende QR code. Omdat QR codes tegenwoordig door steeds meer winkeliers gebruikt worden is het wel wenselijk dat de QR codes voor de cityhunt duidelijk en eenduidig gemerkt worden middels bijvoorbeeld een logo.

Moeilijkheden inbouwen

Om te voorkomen dat deelnemers 1x de route zouden lopen en vervolgens de uitkomst met iedereen zou delen is er in overleg met een van de winkeliers een lokatie gemaakt waar de deelnemers een unieke van te voren gegenereerde code op moesten halen. Met deze bij de organisatie bekende code is vervolgens een (handmatige) controle mogelijk.

Een andere mogelijkheid om het actieve speuren aan te moedigen is om een van de letters bij het personeel in de winkels op te laten halen. Een voorwaarde hierbij is wel dat het personeel er allemaal van weet en goed geinstrueerd is. Van deze mogelijkheid is in Veenendaal ook gebruik gemaakt.

Een speurtocht betekend natuurlijk ook dat de uitslag niet te eenvoudig moet zijn. De uitkomst van de cityhunt was een woord. In het  geval van de cityhunt is er voor gekozen de letters die op de diverse lokaties te vinden waren in willekeurige volgorde in de route te plaatsen. Aan het einde van de cityhunt stond op een van de laatste pagina’s de sleutel voor de oplossing. In het geval van de cityhunt stond er iets als 1=12 2=5 7= 16 om de letters in de juiste volgorde te plaatsen. Er zijn uiteraard andere mogelijkheden dan de volgorde om letters te decoderen.

Oplossing in google docs

De oplossing zelf konden de deelnemers  invullen op een met google docs gemaakt invulformulier. Dit is heel eenvoudig om zelf te maken en geeft voor de maker van het formulier een mooi overzicht in een spreadsheet.

Ik ga hier verder niet in op verdere mogelijkheden, de ervaringen van de deelnemers en de winkeliers, dat komt later nog. Dit blog is sec een uitwerking van de anatomie van de cityhunt zoals deze in Veenendaal is gehouden.