Inleiding

Naast onder andere Imagro, die ik heb beschreven in het vorige blog, was ook Resato één van de winnaars van 2012. In 2015 won Resato vanwege de sociaal innovatieve aanpak ook nog de hoog aangeschreven Erasmus Innovatie Award voor het meest innovatieve bedrijf van Nederland. Als ergens hoogwaardige technologische innovatie sociale innovatie ontmoet dan is het wel bij Resato. Onlangs is misschien wel de grootste stap van de laatste jaren gezet door het betrekken van een modern, ruim en hagelnieuw pand in Assen. Met directeur Ton Driessen had ik een openhartig gesprek met voor mij af en toe verfrissende invalshoeken over de ontwikkelingen bij Resato.

Wat is er met Resato gebeurd de afgelopen 5 jaar?

Als laatcyclisch bedrijf zijn de gevolgen van de financieel crisis pas laat merkbaar geweest maar ook Resato heeft er naar moeten handelen. Het gevolg hiervan was dat ook hier, net als bij Jazo, er is gekozen voor een andere marktbewerking, dit keer in de vorm van diagnostic selling.

Een van de belangrijkste gebeurtenissen is toch wel de verhuizing geweest. Voor een bedrijf met de technologie en de omvang van Resato een proces dat nogal wat voeten in de aarde had. In eerste instantie had het nieuwe pand zelfs tot gevolg dat er op beperkte schaal een soort wij-zij gevoel ontstond waarbij men zelfs het gevoel had niet met elkaar te mogen praten.

Mede hierdoor is er juist gewerkt aan een robuuste interne organisatie. Vrijwel alle afdelingen zijn hierbij aan bod gekomen, van het MT en de sales tot de productie. Een belangrijk uitgangspunt is hierbij geweest een hoge mate van procesverantwoordelijkheid en een heldere focus op de eigen verantwoordelijkheden en niet die van een ander. Veel aandacht is hierbij uitgegaan naar de ontwikkeling van het MT vanwege de zeker bij sociaal innovatieve organisaties belangrijke voorbeeldfunctie.

Verfrissend vond ik de opmerking van Ton dat het eigenlijk jammer is dat het bijzonder wordt gevonden als een bedrijf sociaal innovatief is.

Welke lessen zijn er geleerd?

Een belangrijke les is wel dat je geen model kunt kopiëren, elk bedrijf en dus ook elke aanpak is anders. Voor Resato werkte het het beste door kleine stapjes te nemen door dingen te proberen en dit vol te houden.

In mijn eigen presentaties over de ontwikkeling van toekomstbestendige organisaties geef ik als belangrijke ontwikkeling aan dat door de snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen het verschil tussen binnen en buiten van organisaties steeds kleiner zal worden. Resato is een prachtig voorbeeld van hoe je dat in de praktijk vorm kan geven. Een van de stappen die zij namelijk hebben gezet is de realisatie van de Resato University voor zowel de eigen organisatie als externe relaties. Een belangrijk uitgangspunt hieronder is dat kennis delen belangrijke nieuwe kennis genereert en je veel vanzelfsprekender een gesprekspartner bent in de keten waarin je opereert.

Als je op een organisatieniveau kijkt in de onderverdeling systeem/skills/discipline is bij Resato gebleken dat de laatste twee juist de lastigste zijn. Door vanuit het MT op de eigen discipline te focussen en daarmee op die van de organisatie is de proceskwaliteit robuuster gemaakt.

De belangrijkste les die geleerd is echter, is dat alles pas echt goed werkt als er oprechte aandacht is voor mensen. Intern voor alle medewerkers en extern voor de klanten. Klanten zijn namelijk ook mensen en het is de persoon die koopt. Het is van waarde gebleken als dit op een overtuigingsniveau is geborgd.

De tip die Ton iedereen mee zou willen geven is om gewoon eens kleine stapjes te nemen en iets te proberen op het vlak van sociale innovatie. Je kunt zoals gezegd geen model kopiëren en door te beginnen ontdek je vanzelf het pad dat bij jouw organisatie hoort.

Hoe houd je jezelf scherp?

Ton heeft zorgt er op meerdere manieren voor om zichzelf scherp te houden. In het verleden heeft hij onder andere deelgenomen aan de zogeheten Leren van Elkaar kringen. Het is een methodiek waarbij een groep van ongeveer 5-7 ondernemers op regelmatige basis bijeenkomen en organisatorische thema’s bespreken. Door de uitwisseling van de verschillende perspectieven ontstaat er een rijker handelingsperspectief.

Naast de Leren van Elkaar kring maakt Ton ook gebruik van een externe coach en zijn alle managers met de methodiek Resultaatgericht Ondernemen aan de slag geweest. Tot slot zijn alle managers geëvalueerd door de medewerkers, iets wat periodiek wordt herhaald.

Wat is mij nou het meeste opgevallen?

De openheid van Ton over zijn eigen valkuilen, over zijn eigen proces, over de dingen die goed gaan maar ook zeker minder goed gaan. Het zorgt er in mijn ogen voor dat er een hele sterke natuurlijke grondhouding is om structureel anders tegen zaken aan te kunnen kijken. Datgene waar de meeste overtuigingen op van toepassing zijn ben je vrijwel altijd zelf. Als je jezelf echter van meerdere kanten leert te bekijken is dat ook veel makkelijker voor alles waar je zakelijk mee te maken hebt.

Tot slot werd ik blij van de ruimte die er bij Ton is voor een begrip als intuïtieve intelligentie. Zoals hij zelf al aan gaf, mensen weten het haarfijn als ze met een kluitje het riet in worden gestuurd, handel daarnaar!

Op een rijtje

  • Volhouden!
  • Veel kleine stapjes zetten
  • Anders tegen dingen aan kunnen en durven kijken
  • Buiten naar binnen halen en andersom
  • Oprechte aandacht is een belangrijke basis
  • Focus op eigen verantwoordelijkheden

Binnenkort volg hier het blog over Bosch Scharnieren.

Raymond Witvoet

P.S.

Ook stappen zetten met je organisatie of in je persoonlijke ontwikkeling?

Kijk eens op Team Performers of Wisdom Travellers

En beter snowboarden én stappen zetten in je persoonlijke ontwikkeling? Ga mee op reis!