yac= yet another channel of weer een teken aan de wand?

Second chance

Onlangs werd het social media landschap verrijkt met, na het mislukte Google Wave, de tweede poging van Google om ook in dit speelveld een rol van betekenis te verwerven. Ik moet zeggen dat ik redelijk onder de indruk ben van de snelheid waarmee dit netwerk groeit. In een paar maanden tijd hebben ze wereldwijd een indrukwekkende 25 miljoen gebruikers weten te bereiken. De aanwas van mensen in een relatief korte tijd op mijn Google+ account is ook hoger dan bij welk ander sociaal netwerk dit ooit is geweest.

Wat moet en kun je nou met Google+?

Verwacht in dit geen blog geen wieles nietes over welk netwerk beter is. Ik probeer in een breder perspectief te kijken naar de mogelijkheden van sociale netwerken en de rol die Google+ daarin kan spelen.

Ik geef regelmatig inleidende social media workshops voor MKB ondernemers. Zowel door ervaren social media gebruikers als door de mensen die aanwezig zijn om zich over de basis te laten informeren wordt de vraag vaak gesteld hoe lang deze netwerken blijven bestaan. Deze vraag is vanuit het standpunt van een ondernemer wat mij betreft legitiem. Heeft het wel zin tijd te steken in de huidige netwerken?

Tool vs kanaal

Als je het mij vraagt dan moet je naar sociale netwerken niet kijken als een tooltje maar meer als een kanaal. De sleutel tot een goede sociale netwerk(en) strategie zit hem wat mij betreft in naar het analyseren van de behoeftes die deze netwerken blijkbaar vervullen. Ook de eigen identiteit speelt een belangrijke rol. Weten wie je bent en waar je voor staat als mens en als bedrijf zijn hier essentiële onderdelen volgens mij.

Behoeftes

Wat is dan die behoefte? In mijn beleving is de mens per definitie een sociaal dier. Sociale dieren delen, werken samen, communiceren. Allemaal zaken waarin sociale netwerken voorzien, welk sociaal netwerk dan ook. Het ene met wat meer focus op vrienden, het andere met wat meer focus op collega’s een derde met iedereen die het maar wil.

Identiteit

Ik ben ermee gestopt eerst naar de website van een bedrijf te kijken voordat ik het bezoek. De ervaring die ik heb als ik aan tafel zit, is vaak heel anders dan het beeld dat ik van het bedrijf krijg als ik de website bezoek. Wees eens eerlijk, gelooft u alles wat op de website van een bedrijf staat klakkeloos? Ik zie vaak dat een bedrijf eigenlijk niet goed weet waar hun echte kracht zit en wat maakt dat ze zijn wie ze zijn.

Wat hebben die identiteit en die behoeftes eigenlijk met elkaar te maken?

Heel veel wat mij betreft. In zijn meest simpele vorm, daar houd ik wel van, zou je kunnen stellen dat bedrijven er zijn om de behoeftes van consumenten op een of andere manier te bevredigen. Daarbij hebben bedrijven zelf de behoefte dit te communiceren. Als dat wat je communiceert niet klopt met wat de klanten ervaren dan heb je het in het sociale media tijdperk best lastig. Daarvoor moet je als bedrijf wel eerst weten waar je echte kracht zit.

Aanbevelingen van mensen die je kent

Onderzoek van Nielsen heeft aangetoond dat aanbevelingen van mensen die je kent, de communicatievorm is die het meeste geloofwaardigheid bezit. Zie hiervoor de onderstaande grafiek. Als je identiteit niet duidelijk is of niet klopt zullen consumenten minder snel geneigd zijn dit via social media te delen. Vrij logisch eigenlijk.

Facebook like

Facebook biedt met de like button een mooie oplossing voor bijvoorbeeld bedrijven om deze aanbevelingen te realiseren.
Ik en met mij anderen zouden deze functie af en toe graag in twitter willen zien. De +1 van Google voorziet perfect in deze behoefte om de wereld/ je netwerk te laten weten dat je iets goed vindt. Zeker in combinatie met de zoekmachine is dit wat mij betreft een enorm krachtige propositie.

Specifieker communiceren

Tegelijkertijd heb ik ook bij bijvoorbeeld twitter regelmatig de behoefte gehad om iets met een specifieke groep volgers te delen. Ook hierin voorziet Google+ perfect. Door de connecties in te delen in cirkels en bepaalde connecties zelfs in meerdere cirkels te plaatsen kun je precies dat doen: je communicatie richten op specifieke groepen. Specifieke boodschappen voor specifieke groepen ontvangers.

Open?

Google+ is wat mij betreft in dit opzicht dus ook net zo open als twitter. Iedereen mag mij volgen. De mensen die ik niet ken zet ik gewoon in een cirkel onbekend en daarmee deel net als op twitter.

Zo biedt Google+ dus een paar gecombineerde mogelijkheden van de andere sociale netwerken. Er worden in zijn meest elementaire vormen dus weer een paar behoeftes vervuld, groepscommuniceren en laten weten dat je iets leuk vindt. Je kunt hier als bedrijf gebruik van maken door te kijken hoe je in kunt spelen op deze behoeftes, als je er uiteraard klaar voor bent.

Beperking(en) Google+

In de praktijk stuit ik echter op een aantal beperkingen. De belangrijkste is dat ik niet vanuit twitter in Google+ kan posten. Ik gebruik normaal gesproken tweetdeck, hierin heb een prettig overzicht van twitter, facebook, linkedin en foursquare. Om te posten in Google+ moet ik dus bewust naar die omgeving. Gezien de grootte van de groepen waarmee ik op twitter, linkedin en facebook communiceer en dus ook reacties onvang, is die omgeving nog niet echt een aanlokkelijk aanbod. Uiteraard kun je wel vanuit Google+ naar de andere netwerken posten maar andersom heb ik nog niet kunnen ontdekken, in ieder geval niet op een eenvoudige manier.

Wanneer perfect?

Die perfectie is volgens mij iets lastiger geworden nu Twitter tweetdeck heeft overgenomen. In mijn ideale situatie zou ik mijn Google+ account namelijk toe willen voegen aan tweetdeck, net zoals ik dat nu ook voor Facebook en anderen heb. Tweetdeck zal dan wel een oplossing moeten hebben hoe met de kringen van Google+ om te gaan maar dat moet te doen zijn.

Dit is uiteindelijk waar ik wel in geloof, een makkelijke omgeving van waaruit ik al mijn sociale netwerken kan onderhouden. Ik begrijp dat Google dit met Google+ wil zijn maar op dit moment is het dat voor mij in ieder geval nog niet. Eens kijken hoever Google durft te gaan met hun api…