Hoe social media ook in netwerken voor verandering zorgen

Ik las net een twitterbericht van Nils Roemen over Durftevragen . Op zijn blog gaat hij in op het zelfstandige succes dat #durftevragen is op twitter. De echte kracht van Durftevragen is het concept zelf wat mij betreft. Enorm sterk in al zijn (schijnbare) eenvoud. Voor mij is het ook een voorbeeld over hoe het denken over netwerken aan het veranderen is. De uitgangspunten van Durftevragen illustreren dit er goed.

Het onderstaande staat op de site van Durftevragen

“Durftevragen brengt mensen en wensen bij elkaar met als resultaat dat personen die elkaar amper kennen elkaar gaan helpen hun dromen waar te maken en hun ambities te realiseren.

Een aantal basis principes die we hierbij gebruiken:

  • mensen vinden het leuk een ander te helpen
  • groei begint met geven
  • het stellen van de juiste vraag levert het beste resultaat
  • waarde uitwisselen genereert zijn eigen energie.”

Mijn netwerkpraktijk

Met name de eerste twee punten zie ik ook buiten Durftevragen om steeds sterker tot uitdrukking komen. In mijn werk als innovatieadviseur bij Syntens is netwerken een belangrijk onderdeel. Bedrijven, maar nog belangrijker mensen, met elkaar in contact brengen omdat ze misschien iets voor elkaar kunnen betekenen. Soms breng ik hierbij zelfs mogelijke concurrenten met elkaar in contact. Ze kunnen elkaar per slot van rekening beter persoonlijk kennen en bellen als er iets dwars zit.

Social media

Het grote verschil dat ik zie onder andere door de opkomst van social media is dat netwerken veel eerder opengesteld worden voor anderen. Door sites als Linkedin zijn ze inzichtelijk geworden en daarmee ook veel makkelijker benaderbaar. Zowel met de tools van Linkedin als door gewoon de telefoon te pakken is het door de inzichtelijkheid eenvoudig geworden om in contact te komen met mensen in het netwerk van een ander.

Old boys networks

Er speelt volgens mij echter ook nog iets anders. Met regelmaat hoor ik verhalen over oude ‘traditionele’ netwerken, ook wel old boys networks genaamd, die niets moeten hebben van Linkedin. De veel gehoorde opmerking hierbij is dat ze er niet over peinzen hun netwerk open te stellen. Hun macht wordt voor een deel ontleend aan het netwerk dat ze hebben, dat is de indruk die het bij mij althans wekt. Er wordt weloverwogen besloten wie ze aan wie koppelen. Besluiten worden gemaakt voor anderen. De jongere generatie, hetzij van geest of gewoon qua leeftijd, denkt en handelt vaak heel anders. De opkomst van ZZP’ers of zoals ik liever zeg ZP’ers heeft hier mee te maken.

Van macht naar kracht

Van macht naar kracht is een begrip dat in de sociale innovatie veel voorkomt. De gedachte erachter is dat als je als bedrijf participatief management toepast dit een aantal gunstige gevolgen heeft. De medewerkerstevredenheid is hoger, het ziekteverzuim lager en mede daardoor is de arbeidsproductiviteit hoger. In veel bedrijven is het management hier echter nog niet aan toe en wordt er strak hierarchisch gestuurd op targets. Medewerkers in dit soort organisaties staan vaak niet in hun kracht. De sterke persoonlijkheden met een geloof in hun eigen kunnen en met name in hun eigen kracht nemen hier afscheid van en beginnen voor zichzelf.

Wederkerigheid

Het kennen van de eigen kracht en het maximaal benutten hiervan is voor deze groep vanzelfsprekend. Elke kracht komt met beperkingen en voor deze beperkingen worden oplossingen gezocht. Hier komt het netwerk om de hoek zetten. Het is vanzelfsprekend is dat ze voor deze beperkingen hun netwerk aanspreken en het netwerk van hun netwerk. Dit besef en de wederkerigheid maakt dat zij dit ook voor anderen doen. De kracht zit hem niet in hun eigen netwerk maar juist in het delen van netwerken. Er wordt ook niet voor anderen besloten. Een kop koffie drinken kost immers niets en als contacten het niet zien zitten om een kop koffie met elkaar te drinken dan kunnen ze dit vanuit hun eigen kracht ook zelf zeggen.

Open je netwerk

Net zoals Durftevragen je vraagt om zonder voorwaarden vanuit kracht al je kennis en je netwerk open te stellen voor mogelijke oplossingen van de ingebrachte vraag zo gebeurt dit in het netwerken ook steeds meer. Een mooie ontwikkeling wat mij betreft!

Wil je gebruik maken van mijn netwerk? Kijk eens op Linkedin  en misschien zit er iets voor jou tussen, ik help je graag!