Inleiding

In 2012 was alles anders bij de slimste verkiezing van de MKB Krachtcentrale. Het eerste jaar van de verkiezing (2010) hadden we gewerkt met een vakjury met gerenommeerde namen zoals onder andere Alexander RInnooy Kan en Melek Usta die een top drie bepaalden. Het tweede jaar van de verkiezing (2011) hadden de sprekers van de Energiedag, Jan van Setten, Jan Bommerez en Olga Plokhooij bepaald wat de top drie was. Beide jaren werd het definitieve oordeel geveld door de ruim 300 aanwezigen op de dag zelf middels SMS stemmen.

Voor 2012 hadden de mensen achter de MKB Krachtcentrale en de energiedag in al hun wijsheid besloten dat er niet 1 winnaar zou zijn. Sociale innovatie kent vele gezichten en om die diversiteit te laten zien werd er besloten om meerdere winnaars te kiezen. 1 van deze winnaars was Imagro. Met Judith van Heck heb ik bij Imagro afgesproken om te horen wat er bij hen sindsdien allemaal is gebeurd.

Wat is er met Imagro  gebeurd de afgelopen 5 jaar?

Het winnen voor de prijs heeft naast ook bij de andere winnaars genoemde trots er ook voor gezorgd dat er veel exposure was voor Imagro. Daarnaast heeft het ook gezorgd voor een betere oplijning van de organisatie. De vooruitstrevende stappen die eigenaar en boegbeeld Roger Engelberts had gezet kregen een helder kader waardoor de rest van de organisatie beter aan kon sluiten.

Een belangrijk gegeven voor Imagro is tevens dat de organisatie nog bewuster is geworden van het feit dat innovatie altijd een sterke sociale component heeft. Ook in de processen met hun klanten is dit een belangrijke gegeven geworden.

Op basis van de opgedane ervaringen heeft Imagro een eigen model ontwikkeld om sociale innovatie nog succesvoller te laten zijn. Dit model wordt niet alleen intern gehanteerd maar ook in de praktijk buiten de organisatie. De basis hiervoor zijn de 6 E’s. Energize door Emergence (in plaats van planning), Evolution (in plaats van revolutie), Empowerment (in plaats van hiërarchie, Embedded (in plaats van afgezonderd) en Engagement (in plaats van compensatie en beloning).

Practise what you preach betekent voor Imagro dat er geen MT meer is. Er is nog wel een klankbordgroep om er voor te zorgen dat er bij belangrijke besluiten de juiste overwegingen mee worden genomen. Ook is er geen afdelingsoverleg meer maar is er klantteamoverleg. Het is een grote stap gebleken maar is er een groot leereffect merkbaar over de verschillende teams heen.

Welke lessen zijn er geleerd?

In een niet hiërarchisch systeem ontstaat er ruimte voor veel mensen die er voorheen in een hiërarchisch systeem gevoelsmatig niet was. In de overgang van de organisatie naar de nieuwe werkwijze zijn de medioren bij Imagro bijvoorbeeld opgebloeid. De keerzijde is dat er andere mensen zich bedreigd kunnen voelen in een minder formele structuur.

Een van de belangrijkste lessen die is geleerd is dat de veranderingsprocessen die bij meer sociaal innovatieve organisaties horen in de basis met name gaan over persoonlijke ontwikkeling. Hoe ga je individueel en met elkaar voorbij aan angst die bijvoorbeeld onder de eerder genoemde bedreiging zit.. De angst remt namelijk de durf om te blijven vernieuwen.

Een andere ontdekking bij Imagro was dat te grote stappen niet werken. Mensen gaan dan dingen missen waardoor de weerstand voor vervolgstappen toe kan nemen. Een grotere zorgvuldigheid is een belangrijke sleutel naar een succesvolle verandering. Ook bij Imagro komt naar voren dat sociale innovatie een proces is en dat te snel willen hierbij niet werkt.

Hoe houd je jezelf scherp?

De klankbordgroep is een belangrijke manier voor Judith om zichzelf scherp te houden. Door deze te bevragen wat ze zien, horen maar ook voelen ontstaat er een voor haar zelf wezenlijke feedbackloop. Daarnaast helpt een externe coach om met enige afstand op de situatie te kunnen reflecteren.

Wat is mij nou het meeste opgevallen?

Het was mij bij Kees Pater en Pascal Bos ook al opgevallen in hun verhalen over wat en hoe zij het doen maar Judith verwoordde het eigenlijk het meest helder door te zeggen: ”het is vooral mijn intuïtie die ik volg.” Achter deze woorden zit voor mij een hele wereld die ik de kracht van het klein houden noem. Door alles klein te houden maak je het voor veel mensen veel makkelijker om aan te haken, om bij te dragen en om zelf ook kleine stapjes in de eigen ontwikkeling te maken. Het is niet alleen het klein houden van de stapjes in het proces het is ook het klein houden van het leidinggeven. Natuurlijk is het niet alleen maar intuïtie maar door aan te geven dat het voor jou ook een zoektocht is ontstaat de ruimte fouten te maken en te herstellen. Het is zoals Judith aangaf de groene draad die door Imagro loopt zowel intern als met de klanten.

Op een rijtje

Een paar lessen van Imagro op een rij:

  • Externe Erkenning en duiding kunnen er voor zorgen dat een organisatie wordt opgelijnd
  • Door in klankteams te werken is er een groter leereffect mogelijk
  • Zonder hiërarchie zullen er zeker mensen opbloeien en anderen zich bedreigd voelen
  • Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel
  • Zorgvuldigheid is belangrijk, te grote stappen werken niet
  • Coaching helpt je scherp te blijven
  • Klein houden maakt dat mensen makkelijker bij kunnen dragen

Binnenkort volgt het blog over Resato, een van de andere winnaars uit 2012