In een eerder blog schreef ik al al over de Energiedag van de MKB Krachtcentrale. Niet alleen de 12 genomineerden in 2012 maar ook veel van de overige aanwezige MKB bedrijven zijn behoorlijk sociaal innovatief bezig. Wat voor mij een belangrijke eigenschap van veel sociaal innovatieve ondernemers is, is de mate van kwetsbare zelfreflectie waar ze toe in staat zijn.

Vertrouwen

Een belangrijke basis voor sociale innovatie is vertrouwen. Ik heb over dit onderwerp zelf al eens een blog geschreven en onlangs kwam ik in contact met Pauline Voortman van http://www.trustworks.nl. Haar onderzoek naar vertrouwen en het model dat hieruit is ontstaan biedt voor mij weer eens stukje van de puzzel. Belangrijke factoren in de vorming van vertrouwen zijn onder andere communicatieve vaardigheden, een goede wil, bekwaamheid en integriteit. Daarnaast spelen begrippen als moed, liefde, geloof en hoop en rechtvaardigheid (hé daar zijn we weer) een grote rol.

De gedachte achter het belang van vertrouwen in sociale innovatie is dat je alle kennis, kunde en capaciteiten van al je medewerkers nodig hebt om in de snelle en vaak non lineaire ontwikkelingen van de moderne maatschappij in te kunnen blijven spelen. Het is onmogelijk om alles zelf te verzinnen. Veel controle, veel communicatie en veel top down besluiten leiden tot tijds- en capaciteitsverlies. Je zult dus vertrouwen moeten geven aan je medewerkers. Vertrouwen kun je volgens mij echter pas echt aan een ander geven als je het eerst zelf hebt. Zelfvertrouwen is dus een ook voorwaarde om sociaal innovatief te kunnen organiseren.

Zelfvertrouwen

Toch ken ik ondernemers met heel veel zelfvertrouwen die ik niet snel met sociale innovatie aan de slag zie gaan. Het zelfvertrouwen is er wel maar de wil om zelf te veranderen voor een hoger doel, het doel van de hele organisatie is er niet. De vraag hierbij is dan ook of je zelf de baas bent of dat de missie de baas is? In andere woorden, is de organisatie jouw missie of heb je een missie met de organisatie? In het eerste geval zie je vaak dat het moet lopen zoals de ondernemer het wil, in het tweede geval zie je juist vaak dat de gemeenschappelijkheid veel sterker is. Dat laatste is een goede basis voor sociale innovatie.

Missie

Als de missie de baas is dan vraagt dat ook wat van het leiderschap van de organisatie. Door namelijk te reflecteren op wat je eigen gedrag en handelen als ondernemer betekent voor je medewerkers kun je sleutels vinden naar effectiever gedrag en handelen met elkaar. In mijn gesprekken met ondernemers onderzoek ik altijd eerst in hoeverre de ondernemer tot zelfreflectie in staat is. Het stopt niet alleen bij deze zelfreflectie overigens, er moet ook een duidelijke wil aanwezig zijn om daar waar nodig de conclusies uit de zelfreflectie door ander gedrag te laten zien. Voor Kees Pater was dit de sleutel naar de succesvolle sociale innovatie van zijn bedrijf en zo werd Veldt Banket de winnaar van de Slimste bedrijf van Nederland verkiezing 2011. Heel helder is dat dit andere gedrag de integriteit versterkt en de goede wil toont en zo een belangrijke basis vormt voor het hele traject. Niet lullen maar poetsen zeg maar.

Kwetsbaarheid

Ander gedrag laten zien is best moeilijk bij het gewoontedier mens en vraagt dat je open durft te stellen. Heb je dus genoeg zelfvertrouwen om je zo open en dus ook zo kwetsbaar op te durven stellen, durf je jezelf als ondernemer ter discussie te stellen, durf je te zeggen dat je het ook niet allemaal weet? Dat is best kwetsbaar en kwetsbaarheid vraagt moed (nog een keer de prachtige TED van Brene Brown pluggen). Ten overvloede misschien, maar in het model van Pauline zie je moed als belangrijke factor voor vertrouwen terugkomen. De getoonde moed wordt dus terugbetaald in vertrouwen.

Moed

Sociale innovatie vraagt dus moed. Vanaf deze plek wil ik dan ook graag alle ondernemers die met sociale innovatie bezig zijn een compliment geven, een compliment omdat zij het aandurven met zichzelf aan de slag te gaan en zo hun ondernemingen en daarmee ook de wereld een stukje mooier te maken, want sociaal innovatieve bedrijven zijn gewoon leuker om voor te werken en doen het over het algemeen economisch beter. Welvaart en welzijn groeten u hand in hand!