Snelheid en eenvoud

We leven in een uitdagend tijdperk met razendsnelle veranderingen en enorme ontwikkelingen om het even op welk gebied. Dit vraagt nu reeds de nodige energie van organisaties om te überhaupt te overleven. Met veel standaard mamangementoplossingen zijn de meeste organisaties opgerekt naar hun maximale mogelijkheden in het huidige paradigma. Om een organisatie klaar te maken voor een nieuw paradigma, de voornamelijk digitale toekomst, zal er ingezet moeten worden op andere oplossingen.

De paradox van deze oplossingen is echter dat de stap hiernaartoe een stap naar eenvoud is, maar het realiseren van eenvoud is geen eenvoudige keuze en ook geen eenvoudige weg. Sterker nog het maken van echt wezenlijke veranderingen van organisaties is nog nooit zo moeilijk is geweest. Het is echter een keuze tussen het nemen van een moeilijke stap of niet overleven, iets dat je op een beperkte schaal nu al ziet gebeuren.

Op basis van mijn uitgebreide ervaring in mijn eigen werkomgeving, de zeer ruime blik in de keuken bij veel MKB bedrijven, veel eigen onderzoek en het doorspitten van de nodige managementliteratuur ben ik gekomen tot 5 specifieke voorwaardenscheppende onderdelen. Het zijn stappen die je sowieso zult moeten zetten om op termijn succesvol te kunnen blijven opereren in welk organisatiemodel, welke strategie, cultuur of structuur je ook zit of uiteindelijk voor kiest. Volgens mij bestaat de basis om fit te worden of zijn namelijk uit de volgende onderdelen:

  • Vertrouwen
  • Bewustzijn
  • Emergentie
  • Essentie
  • Intelligente ICT

In mijn voorgaande blogs heb al in ruime mate bij deze onderwerpen stilgestaan, voor de volledigheid loop ik ze hier nog een keer kort langs.

Vertrouwen

Het onderwerp vertrouwen is een terugkerend item in veel van mijn blogs. Het is een basisbestanddeel van de 3 V’s van vertrouwen, verbinding en vakmanschap als nieuw organiseren tegenhangers van de 3 C’s command, control en communication. Het belang van vertrouwen is eigenlijk vrij evident, het levert blijere medewerkers op, een lager ziekteverzuim, een hogere mate van betrokkenheid en een organisatie die soepeler loopt. Als er echter 1 ding duidelijk is bij vertrouwen is dat het tijd, moeite en energie kost om dit te realiseren. Voorbeeldgedrag is cruciaal en transparantie hierbij een absolute must. Het iets waar je veel voor moet laten en waar de crux zit in het doen en blijven doen. Het is ook een typisch voorbeeld van lange termijn versus korte termijn. Door vooraf meer tijd te besteden aan het bouwen aan vertrouwen haal je op de langere termijn meer rendement.

Bewustzijn

Misschien is dit nog wel het moeilijkste onderdeel, te meer ook omdat we niet eens goed weten wat bewustzijn eigenlijk is. Een andere complicerende factor is dat bewustzijn niet iets is waar je een ander mee kunt helpen, het is een persoonlijk pad waar je alleen zelf stappen op kunt zetten. Je kunt er wel toe uitgenodigd worden, je kunt mensen er toe verleiden, je kunt mensen ervaringen aanreiken in veel verschillende vormen. Dat is een eerste stap, wat men er dan vervolgens mee doet is een volgende nog lastigere. Niet zelden blijft bijvoorbeeld de angst om te kort te krijgen veel sterker dan het weten dat er overvloed kan zijn. Op organisatieniveau is het nog weer een stap complexer, hoe krijg je een voldoende grote groep met het gewenste bewustzijn om veranderingen te kunnen realiseren, wetende dat er ook nog allerlei andere betekeniswolken zullen zijn. Een gestegen bewustzijn levert echter volwassener gedrag op de werkvloer, minder gedoe, snellere en betere beslissingen en gewoon over het algemeen een hogere kwaliteit van werk omdat iedereen zich heel bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheid.

Emergentie

De plannenmaker die de mens van nature is heeft veel moeite met het loslaten van die plannen en in te spelen op dat wat zich aan wil dienen. De druktemaker die de mens in het huidige tijdsgewricht wordt geleerd te zijn heeft veel moeite met het bewust gebruiken van de stilte om wijsheid te laten groeien. Het zijn echter deze wijsheid en het vermogen om om te gaan met dat wat zich wil aandienen die organisatie gaan helpen om in te kunnen blijven spelen op de zich steeds sneller voltrekkende veranderingen, sneller dan welke plannen dan ook. Ook emergentie is met andere woorden geen gemakkelijke stap. Hoewel het de enige juiste stap is voelt het vrij onnatuurlijk om op de momenten die er om gaan te vertragen en te verstillen. Wat is echter mooier dan iedere keer door goed af te stemmen precies dat te kunnen doen wat er nodig is, wat er gevraagd wordt?

Essentie

Veel organisaties zijn hun bestaansreden gaandeweg kwijtgeraakt en zijn blijven hangen in een propositie die ooit geldig was. Om in te kunnen blijven spelen op de klantvraag is het veel belangrijker geworden om op een continue basis de interne betekeniswolken te matchen met wat er in de buitenwereld leeft. Door in dit proces het DNA van de organisatie, de bestaansreden tegen het licht te houden en desnoods tijdig te vernieuwen krijg je niet alleen een organisatie met meer verbinding maar ook één met meer focus. In combinatie met een nadruk op emergentie zal de organisatie beter in staat zijn om de verwachtingen te overtreffen.

ICT

Tot slot ICT, moet deze er wel bij? In mijn beleving hoort ICT zeker in dit rijtje thuis. ICT verzorgt de zeer wezenlijke communicatie en data waarop veel organisaties draaien. Evenveel organisaties echter kampen met informatietechnologie die bottom line te weinig reëel waarde toevoegt, te eenvoudig is qua logica, te zeer is gericht op controle en door de nieuwe communicatiemogelijkheden laat de kwaliteit van de communicatie steeds meer te wensen over. Door aan de ene kant te werken aan vertrouwen en aan de andere kant veel meer te focussen op de essentie van de organisatie komt er ruimte om de ICT veel beter in te richten. Inrichten op dat wat er minimaal nodig is en dan liefst met behulp van de laatste technieken, sterk op de achtergrond aanwezig, intuïtief, intelligent, contextueel en waarde toevoegend.

Interconnected

Alle onderdelen werken op elkaar in. Bij een gestegen bewustzijn zal het bijvoorbeeld makkelijker worden om het begrip emergentie naar een hoger niveau te tillen en zo als organisatie in staat te zijn steeds beter in te spelen op de veranderende markt. Ook zorgt een gestegen bewustzijn ervoor dat er meer onderling vertrouwen kan ontstaan, het ego zal namelijk minder een rol spelen en daarmee zal de factor persoonlijke angst in veel besluiten achterwege kunnen blijven.

Door te werken aan vertrouwen kan bijvoorbeeld de ICT veel efficiënter met minder controlemechanismes en meer focus worden ingericht. Ook kan het ervoor zorgen dat er meer ruimte is voor de verschillende betekeniswolken die er in elke organisatie leven waardoor de tussenruimte van waaruit organisaties gevoed worden veel beter wordt benut.

Fit for The Digital Future

Het werken aan de bovenstaande voorwaarden helpt volgens mij elke organisatie om fit voor de digitale toekomst te zijn of te worden. Op www.fitforthedigitalfuture.com heb ik deze informatie op een visueel aantrekkelijke manier proberen samen te brengen. Voel je je aangesproken door het bovenstaande, herken je wat ik zo goed mogelijk probeer te verwoorden, schroom dan niet om contact met mij op te nemen.