Hoe technologie een push kan geven aan een ideaal

Sociale innovatie een ideaal? De waarheid ligt zoals gebruikelijk in het midden want alles wat er op dit vlak al is gebeurd kan, wil en mag ik niet diskwalificeren. Feit is echter dat het volgens mij zijn maximale potentie nog lang niet heeft bereikt. Om de mogelijkheden van social media voor sociale innovatie uiteen te zetten is het goed om eerst te bepalen wat sociale innovatie eigenlijk is.

Op Wikipedia  staat de volgende definitie van sociale innovatie.

Sociale innovatie is een vernieuwing van de wijze waarop het werk in ondernemingen is georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn. De term sociale innovatie is geïntroduceerd om onderscheid te maken met het traditionele begrip innovatie , waarmee meestal technologische innovatie wordt bedoeld. Hoewel de term sociale innovatie enigszins is ingeburgerd, worden ook vaak de termen innovatief organiseren , organisatorische innovatie en slimmer werken gebruikt.”

De vernieuwing van de wijze waarop het werk is georganiseerd waar het mij specifiek om gaat is participatief management. Eerder schreef ik al over wat mensen onder andere beweegt om voor zichzelf te beginnen namelijk de wens om van hun eigen kracht uit te gaan en de ruimte voor persoonlijke groei. Participatief management gaat voor mij uit van de gedachte dat mensen ook binnen organisaties deze ruimte kregen, voelen en nemen.

Volgens onderzoek zorgt onder andere participatief management een 12% hogere productiviteitsgroei. De logische verklaring is dat medewerkers door mee te mogen beslissen meer betrokken zijn. De betrokkenheid zorgt voor een hogere medewerkerstevredenheid, een lager verzuim en gewoon een hogere productiviteit.

Wat heeft dit nou allemaal te maken met social media?

Social media draait op en om informatietechologie. Het beschikbaar zijn van kennis, kennis delen, kennis verspreiden. Maar ook openheid, verbinding, transparantie en samenwerking. Al deze mogelijkheden scheppen voorbeelden, goede en prettige voorbeelden. Mensen worden gehoord als ze een product terecht afkeuren op sites als kieskeurig. Mensen worden online op de vingers getikt als ze gedrag ten toon spreiden dat niet past bij wat men verwacht (@mlanting met zijn boek). Goede ideeen van Jan zonder Naam worden opgepikt en verspreid. Mensen verbinden zich voor een goed doel (Twitterveiling). Er wordt samengewerkt om doelen te bereiken zonder dat iemand er om vraagt.

Deze voorbeelden scheppen op hun beurt verwachtingen, verwachtingen die als ze linksom niet waargemaakt kunnen worden rechtsom gebeuren. Verwachtingen van medewerkers naar een baas, medewerkers die weten waar Abraham de mosterd haalt doordat ze beter in verbinding zijn met collega’s en vrienden via social media, of omdat ze beter met google om weten te gaan en makkelijker en sneller toegang hebben tot kennis/kennisen. Verwachtingen over hoe het zou kunnen en hoe het zou moeten.

Het is nog nooit zo makkelijk geweest als nu om samen te werken, ideeen en kennis te delen, mensen met elkaar te verbinden. Op het internet is er niet 1 maar zijn er vele tools om op wat voor manier dan ook het bovenstaande mogelijk te maken. Door het dientengevolge veranderende bewustzijn dat het dus ook echt anders kan komt de wens om het ook anders te doen. Nu meer dan ooit van onderop, gesteund door kennis, netwerken en voorbeelden van hoe het ook anders kan.

Het is dit momemtum dat er voor zorgt dat social media een vliegwiel kan zijn voor sociale innovatie. De techniek is er, de wil ook en het mooiste is dat het ook nog eens zeer, zeer gunstige neveneffecten heeft. Dat dit niet zonder vallen en opstaan zal gebeuren is logisch maar voor mij is het glas altijd halfvol en met die gedachte kijk ik graag naar wat het allemaal op kan leveren. Kijkt u met mij mee?