De noodzaak van een nieuwe groei definitie

De Nederlandse Economie
De mensen die mij kennen weten dat ik over het algemeen een positief denkend mens ben. Dit is een wat somberder bericht. Het regent in mijn beleving veel harder dan de meeste Nederlanders doorhebben. Ik heb het dan over de Nederlandse economie.

Feiten

Even wat feiten op een rij….
De detailhandel boert al jaren achteruit. Het gevolg hiervan is steeds meer leegstand. Let wel, veelal zijn de winkelpanden het pensioen van de eigenaar. Een pensioen dat hierdoor aardig op de tocht staat. Teruglopende consumptieve bestedingen en internet winkelen spelen een belangrijke rol.

Niet alleen in het winkelvastgoed gaat het slecht, ook de kantorenmarkt verkeerd in zwaar weer. De vraag is minder door thuiswerken, de gestaag gegroeide zzp markt en de economische malaise. Huurprijzen gaan echter niet of nauwelijks naar beneden omdat de meeste panden nog gefinancierd zijn. Banken accepteren geen lagere huurpijzen omdat dit betekent dat de waarde van de panden lager in de boeken moet komen te staan. Dat is echter een financiele hobbel die nog even vooruitgeschoven wordt. Let op mijn woorden, dit kan niet veel langer meer duren, ergens moet het geld vandaan komen.

Ook de woningmarkt zit op slot. Een paar jaar geleden was het nog een fluitje van een cent om een hogere hypotheek te krijgen voor de verbouwing van een huis. Op dit moment werkt vrijwel geen bank hier aan mee. De waardestijging van een verbouwing is niet genoeg om de waardedaling door de lagere vraag in de markt te compenseren. Het gevolg is duidelijk, veel verouderde huizen staan lang leeg. Alleen echt goede huizen worden nog enigszins vlot verkocht.

Werkeloosheid

De werkeloosheid is inmiddels opgelopen tot 570.000, een stijging van meer dan 200.000 sinds 2007. Ik heb het dan alleen nog maar over de feitelijke werkeloosheid. De steeds nijpender wordende verborgen werkeloosheid onder de al eerder genoemde groep ZZP’ers begint nu pas langzaam zichtbaar te worden.

Oplossingen?

Meer van hetzelfde aan maatregelen kan niet meer. Er zal vanuit vanuit iets ander getapt moeten worden dan uit de traditionele groeiscenario vaatjes. We hebben een grondige afwaardering, een grondige herstructurering en een op duurzaamheid gerichte stimulering nodig. Met elkaar, voor elkaar en door elkaar. We hebben volgens mij ook een andere definitie van groei nodig in die zin dat groei niet alleen in meer omzet is. Groei zou hem in plaats van kwantiteit bijvoorbeeld veel meer kunnen zitten in kwaliteit, aandacht, menselijkheid. We zullen meer dan ooit moeten zoeken naar de plekken waar beweging zit want daar is de ruimte voor vernieuwing. De noodzaak wordt steeds duidelijker want we lopen steeds harder tegen de grenzen  van onze wereld en de beschikbare middelen aan.

De natuur

Zo in het groot zo in het klein, laten we daarom eens leren van ons eigen lichaam. Er is namelijk geen cel in ons lichaam die meer pakt dan hij of zij nodig heeft en als dat wel het geval is dan noemen we het kanker.