Bewustwording

Ik heb een beetje erg weinig geblogd de laatste tijd. Toch is er veel gebeurd en zijn er veel onderwerpen de revue gepasseerd die het bloggen waard zijn. Het onderwerp wat mij veel bezighoudt de laatste tijd is het best te vatten in het begrip eenheidsbewustzijn. Voor de mensen die niet zoveel met spiritualiteit hebben is dit een moment om af te haken. Als je over dit onderwerp op google zoekt kom je veel tegen, ik beperk me hier tot mijn beleving en geef er mijn taal aan. Voor een aantal lezers zal dit blog confronterend zijn omdat zij weten in welke omstandigheden ik mij momenteel bevind. Hen vraag ik door de bril van dit blog te kijken naar de stappen die ik heb gezet. Ik hoop dat het besef groeit dat deze stappen veel meer dan zo maar pasjes zijn.

Ervaring
Ergens deze zomer heb ik een ervaring gehad dat ik gevoelsmatig in alle materie om mij heen kon kruipen en materiaal van binnenuit kon voelen. De muur in huis, de vangrail langs de weg, het bord langs de weg, de banden van de auto, het asfalt maar ook de wolken kilometers verderop. Ik was alles en alles was ik, zoiets. Vreemd en bevreemdend, maar goed het voelde wel heel sterk zo.

Pioniersweekend

Afgelopen weekend had ik het genoegen om met een groep intelligente en lieve mensen van gedachten te mogen wisselen over de vraag wat ons drijft. Een groep mensen waarbij de herkenning van elkaar sterker is dan gebruikelijk. Een woord dat regelmatig in een van de gesprekken naar voren kwam was rechtvaardigheid. Een betere wereld, fijner met elkaar samenwerken, plaats voor iedereen, een betere verdeling van welzijn en welvaart, leren van elkaar. De projecten waar een ieder onafhankelijk van elkaar aan werkt hebben hier allemaal mee te maken.

Stel reïncarnatie is iets dat bij het leven hoort. In de Vedische teksten zeggen ze onder andere “you will receive a body”…. Voor mij is het een reëel beeld, van iets dat me als kind meer dan aansprak tot een wezenlijk onderdeel van mijn huidige bewustzijn. Laten we het deel van de mens dat reïncarneert de ziel noemen. Een ziel kan dus meerdere eerdere levens hebben gehad. Een stukje onbewuste kennis van die ziel die draag je elk leven mee en hoe meer levens een ziel heeft gehad hoe meer kennis en ervaring die ziel heeft. In de Vedische teksten zeggen ze zo mooi zeggen “a lesson is repeated untill it is learned’.

Oude zielen
Een oudere ziel heeft in mijn beleving in meerdere tijdperken geleefd, in meerdere culturen, in meerdere systemen. Van al die systemen, al die culturen en al die tijden blijven er uiteindelijk maar een paar essentiële waarden over. Waarden die we overigens in vrijwel alle geloven terug zien komen. Met een toegenomen bewustzijn komt in mijn beleving het weten van ziel sterker naar voren in het dagelijks voelen en handelen. Dat weten is gefundeerd op een oeroude en enorm sterke basis, een basis die sterk kan contrasteren met de dagelijkse praktijk. Dat contrast wordt volgens mij vaak verwoord met het eerder genoemde woord rechtvaardigheid. Wetten, culturen en systemen die in het hier en nu bedacht zijn of getolereerd worden kunnen sterk onrechtvaardig aanvoelen. Hiermee kan iemand zich al sterk niet passend in het systeem voelen. De ziel weet dat het systeem niet klopt en dat het weten absoluut is maar durf je het als mens aan?

Een zijn

Stel nu dat de ziel weet dat wij allemaal een zijn, sterker nog dat wij een zijn met alle materie om ons heen (dit beeld is in veel mythische teksten terug te vinden overigens). Dan kan er toch eigenlijk alleen liefde zijn, voor onszelf, voor de ander, voor de natuur, voor de hele wereld om ons heen? Dan is er geen ik en de ander meer, geen dualiteit, slechts wij.
Ik sluit af met nog een Vedische tekst “others are merely mirrors of you”!
Een mooie en ook confronteerde gedachte…