wat levert het nou eigenlijk op?

De cityhunt is onlangs met de prijsuitreiking officieel afgesloten.
Een aantal blije winnaars hebben hun ASUS tablet in ontvangst mogen nemen.Onlangs is er met betrokken een kleine evaluatie gedaan van de cityhunt. De resultaten hiervan willen wij graag met jullie delen.  Hieronder staan alvast onze bevindingen tot nu toe.

Algemeen

De cityhunt is enorm positief ontvangen, bij de deelnemers, de betrokken partijen en zeker ook in de pers.

Publiciteit
Publicitair is voor Veenendaal de cityhunt een succes geweest. Het heeft door zijn innovatieve karakter en de daardoor hogere nieuwswaarde veel aandacht gekregen in de landelijke (vak)pers. Ook heeft de cityhunt bijgedragen aan het positioneren van de gemeente Veenendaal rondom Het Nieuwe Winkelen door het feit dat het iets is dat nu al gedaan kan worden.
De door Roeland Tameling opgzette samenwerking met BDU heeft hier sterk aan bijgedragen.
Voor de duidelijkheid, onderstaande is door hem om niet met BDU geregeld.
Regio: Ede Stad, Veenendaalse Krant, Stad Tiel.
Totale oplage 114.000 exemplaren
Redactioneel
3x plaatsing van een redactioneel artikel.
1) Aankondiging van de Cityhunt
2) Verslag van de Cityhunt door zelf mee te doen!
3) Terugblik, hoe is het geweest? Resultaat?
Advertentie
4x plaatsing van een IM advertentie op de redactiepagina in de Veenendaalse Krant, Ede Stad & Stad Tiel.
Dit houdt dus in dat er in elke krant 4x een IM advertentie op de redactiepagina geplaatst mag worden.

Formaat 103 mm breed x 100 mm hoog ( inclusief kleur)

Aantallen

De hoeveelheid mensen die hebben meegedaan is achtergebleven bij onze verwachting, ondanks dat er veel media aandacht is geweest voor de cityhunt. Het heeft zoals te zien in een groot krantenverspreidingsgebied gestaan en er is in de vakpers online veel aandacht voor geweest. De conversie is erg laag gebleken en de vraag is gerechtvaardigd of de krant het enige medium is om de cityhunt onder de aandacht te brengen.

Afhakers

De schatting is dat er ongeveer 100 mensen een begin hebben gemaakt om zich te informeren over de cityhunt. Het totale aantal checkins op de Scheepjeshof op foursquare is 179 geweest. Uitgaande van een gedeelte autonoom zoals bij de Plus 45 en het bezoek aan de website promoveenendaal.nl hebben we de schatting gemaakt. Uit de data van de site blijkt tevens dat er mensen gaandeweg de route afhaken. Manjefiek aan het begin van de route kent 29 bezoekers, Lincherie nog maar 8. 8 mensen hebben een resultaat ingevuld in het daarvoor bestemde google doc.

Lengte

Vanuit de deelnemers is ook feedback gekomen over de lengte van de route. Er was bijvoorbeeld geen duidelijkheid over hoe lang deze was. Men was er achteraf tegen de 2,5 uur mee bezig maar wist niet wat men kon verwachten. Het zou goed zijn om hier meer duidelijkheid over te geven.

Vormgeving

De website van de cityhunt had nog een slag fraaier gemogen en meer in lijn met alle andere uitingen van Het Nieuwe Winkelen en Promotie Veenendaal.

Extra redenen

Er is gesproken met de eigenaren van de Scheepjeshof om potentiele deelnemers een extra reden te geven om mee te doen. Gedacht werd hierbij aan een gratis parkeerkaart voor de deelnemers. Uiteindelijk is het om diverse redenen niet gelukt om deze extra reden te realiseren.

Hoe nu verder?

Van diverse kanten bestaat de wens om door te gaan met de cityhunt. Bijvoorbeeld Koninginnedag 2012 zou nog een goede gelegenheid kunnen zijn om voor en na de dag zelf mensen actief met de route bezig te laten zijn. Hieronder staan alvast een aantal punten waar naast de bovenstaande informatie ook nog naar gekeken zou kunnen worden.

Een light en een pro versie

In de huidige cityhunt heb je een account op en twitter, en facebook en foursquare nodig. Om de drempel om mee te doen te verlagen zou er een cityhunt met alleen QR codes gemaakt kunnen worden.

Commercieel beter benutten

Een van de dingen die is opgevallen is dat niet alle winkels de commerciële mogelijkheden van de cityhunt hebben durven benutten of misschien hebben gezien. Niet elke deelnemers aan de cityhunt is een mogelijke klant maar klantcontactmomenten kunnen wel altijd benut worden. Daarnaast is er in de cityhunt nog veel mogelijk om commerciële aanbiedingen te doen. Bijvoorbeeld op de pagina over de lokatie of via facebook, foursquare of twitter. Pearle is een van de voorbeelden hoe je dit zou kunnen doen met de aanbieding die zij op hun facebookpagina hadden.

Meerdere routes

Ook bestaat er een mogelijkheid om meerdere cityhunts naast elkaar plaats te laten vinden elk met hun eigen thema of, zoals besproken in het overleg, gekoppeld aan een thema. Konninginnedag is natuurlijk een voor de hand liggende maar zo zijn er natuurlijk meer evenementen waar een cityhunt aan gekoppeld kan worden.

Groepsuitje

Een andere mogelijkheid is om de cityhunt als een groepsuitje weg te zetten in het bedrijfsleven. Dit vraagt natuurlijk een andere benadering zoals het structureel regelen van koffie en thee momenten en/of eetgelegenheden. Tegelijkertijd kun je op deze wijze de propositie van de cityhunt een stuk commerciëler maken.

Afsluitend
Het is gaaf om te zien hoe een idee dat ontstaan is in het gesprek met Pieter Willemsen van Hupra in een relatieve korte tijd werkelijkheid is geworden en in diverse opzichten zeker succesvol. Wij hebben genoten van het enthousiasme van de kerngroepen waar we mee hebben samengewerkt. De bereidheid van alle betrokkenen maar zeker de deelnemende winkels om mee te werken, mee te denken en zelfs om ondersteuning te leveren met middelen en goederen vonden wij mooi om te zien en fijn om te beleven. Hiervoor nogmaals onze dank. Wij vonden het op onze beurt leuk om deze cityhunt met zoveel medewerking te realiseren.