Content creatie, activering en de case van de MKB Krachtcentrale

een blog over hoe vooruitlopen op een andere manier waarde kan leveren
Aanleiding

Onlangs heb ik een interne training gegeven voor adviseurs van de Kamer van Koophandel. Een aantal van de inzichten die ik daarvoor en daardoor heb opgedaan heb ik verwerkt in dit blog.

Back in the days…
In mijn World Online tijd, de voor mij zeg maar […]

By |August 29th, 2014|meningen, technologie|0 Comments

Laten we stoppen met te vragen hoe!

een blog over de Golden Circles en waarom volgens mij de Why en What de belangrijkste vragen zijn..

Why, How, What

Een van de filmpjes die mij en naar ik heb gemerkt vele anderen heeft geïnspireerd is die van Simon Sinek over de Golden Circles. In dit filmpje ontleed hij wat het verschil is tussen meer en minder succesvolle bedrijven. Volgens zijn stelling zijn de succesvolle bedrijven zij die een hele heldere en aansprekende Why? hebben geformuleerd, ze hebben goed nagedacht over waarom ze de dingen doen die ze doen. Doordat wij als mensen nog steeds veel waarde hechten aan onze geloofssystemen is een verbinding maken veel eenvoudiger voor ons als dat van jou overeenkomt met dat van het bedrijf.
[…]

By |November 28th, 2013|meningen, ontwikkelingen, populair|2 Comments

Sociale innovatie (6), de puzzel in elkaar

In de afgelopen 5 blogs hebben we, na een inleidende stuk, de puzzelstukjes 1, 2, 3 en 4 van sociale innovatie elk in een apart blog verder toegelicht. In dit 6e en laatste stuk is het tijd om de puzzel weer samen te brengen, het model erachter nogmaals toe te lichten en de puzzelstukjes met […]

By |January 4th, 2012|persoonlijk|0 Comments

De Sociale Innovatie Puzzel (5): stukje 4

Maatschappelijk perspectief
Wij ervaren het als bijzonder om te zien dat er een groeiende kentering is in het maatschappelijk denken. Om ons heen zien en ervaren wij dat de huidige systemen aan alle kanten tegen hun grenzen aanlopen. We zijn nog maar net bekomen van de eerste financiële crisis of de volgende dient zich al weer aan. Deze soms uiterst pijnlijke bewustwording van de grenzen is terug te vinden in diverse sterke en onderbouwde opiniestukken. Erkende grootheden als Michael Porter en Henry Mintzberg, maar zeker ook David Korten laten duidelijke nieuwe denkrichtingen zien, die zich aan de ene kant richten op de manier waarop veel bedrijven zijn georganiseerd en aan de ander kant op de rol van bedrijven in het maatschappelijke systeem; en dan met name de waarde die zij zouden kunnen toevoegen aan de maatschappij als geheel. Het gaat bijvoorbeeld steeds vaker gelukkig niet meer alleen over welvaart, maar ook over welzijn. […]

By |January 4th, 2012|ontwikkelingen|0 Comments

De Sociale Innovatie puzzel (4): stukje 3

Organisatie Innovatie
Een volgend puzzelstukje in de Sociale Innovatie Puzzel is Organisatie Innovatie. Organisatie Innovatie is, in onze beleving, een wezenlijke verandering van de organisatie op identiteitsniveau met als doel: een mooier en duurzaam groeiend bedrijf, dat op langere termijn beter is voor de mensen en zijn omgeving.
Mensen in de organisatie werken zo veel mogelijk vanuit hun kracht en besteden zaken die niet hun kracht zijn uit aan anderen; binnen en buiten de organisatie. […]

By |January 4th, 2012|ontwikkelingen|0 Comments

De Sociale Innovatie Puzzel (3): stukje 2

In het vorige blog over puzzelstuk 1 beschreven we sociale innovatie op het niveau van Slimmer Werken. Prachtige ontwikkelingen om vrij snel het werk slimmer, makkelijker, fijnere en maatwerk te maken. Hoewel daar steeds weer nieuwe ontwikkelingen zijn is deze vorm van sociale innovatie al relatief breed toegankelijk en geaccepteerd. […]

By |January 4th, 2012|ontwikkelingen|0 Comments

De Sociale Innovatie Puzzel (2): stukje 1

Slimmer werken in het MKB
Laten we vooraf beginnen met het maken van excuses aan mensen die een bredere definitie hanteren van het begrip slimmer werken. Voor het sociale innovatie groei model waar wij het in dit blog over hebben, nemen we echter een engere definitie van het begrip slimmer werken aan.

In ons model gaat Slimmer werken vooral over het werk fijner, makkelijker, goedkoper, sneller, leuker maken. En dit heeft vooral impact op degene die het doet: op individueel niveau. […]

By |January 4th, 2012|ontwikkelingen|0 Comments

De Sociale Innovatie Puzzel (1): in stukjes

Ons perspectief
Al jaren ben ik, samen met collega’s, bezig in het werkveld Sociale Innovatie, specifiek gericht op het MKB. Ik heb mij laten inspireren door schrijvers als: Gary Hamel (Het einde van management zoals wij het kennen), Kenneth Blanchard (Gung Ho), Jef Staes (Mijn organisatie is een oerwoud) en Michael Porter (The Big Idea). Ik heb geleerd van mensen uit het veld, via prachtige blogs en andere Social Media. Maar het meeste heb ik geleerd door samen met MKB ondernemers te experimenteren en ontdekken. […]

By |January 4th, 2012|ontwikkelingen|0 Comments

Marketing is waardenloos, authenticiteit is magnetizing

Over het gebrek aan betekenis van holle marketingcommunicatie leuzen

Met dank aan
De titel van mijn blog is de titel van een boek van Joyce Meuzelaar. http://www.joycompany.nl/
Een titel die mij en een aantal van mijn collega’s aansprak en nog steeds aanspreekt. Dit was ook de reden om Joyce als spreker van de eerste Energiedag van de MKB Krachtcentrale […]

By |August 25th, 2011|meningen|3 Comments

Over wereldverbeteraars en de wet van de grote getallen

het momentum voor een wereldwijde transformatie is aan het groeien…

Retoriek

Op de langste dag van het jaar was er dit jaar in Gasselte de dag van de retoriek.
Een mooie dag met fijne mensen op een historische plek en georganiseerd door een bijzonder mens. Nogmaals dank hiervoor Jan Vaessen!
Een zin vol in mijn ogen hele terechte bijvoegelijke naamwoorden, ik kan niet wachten op de 2012 versie van de dag.

[…]

By |June 26th, 2011|persoonlijk|1 Comment